• حفظ حریم خصوصی کاربران:

حفظ حریم خصوصی تمامی اعضای وب سایت و کاربران موبایل مانی بان برای باشگاه دارای اهمیت بوده و در حفظ و نگهداری اطلاعات محرمانه اعضا نهایت دقت و تلاش بکار گرفته خواهد شد.

تمامی مراحل و شرایط موجود در سایت مانی بان مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد.

اطلاعات شخصی وارد شده توسط شما (نظیر جنسیت، سن، محل زندگی) بوسیله مانی بان ذخیره و تجزیه و تحلیل می شوند تا امکان ارائه ی پیشنهادات با توجه به علایق و سلایق شما را در زمان و مکان مناسب در اختیارتان قرار دهیم.

  • اطلاعات و داده های جمع آوری شده و نحوه ی استفاده از ان:

شما با ثبت نام در مانی بان مشخصات خود از قبیل نام و نام خانوادگی و شماره همراه را در اختیار باشگاه قرار می دهید. در ادامه در سایت و در زمان ثبت خرید برای امنیت بیشتر حسابتان باید شماره ملی خود را وارد نمایید.
شما پس از ورود به سایت به عنوان عضوی از باشگاه شناخته خواهید شد وتمامی اطلاعات شخصی اطلاعات حسابتان مانند تراکنش ها و پرداختها در مانی بان به صورت محرمانه محفوظ خواهد ماند.
. تمامی اطلاعات تنها در موارد تبلیغاتی و محتویات متناسب با شما استفاده خواهد شد و در اختیار سازمان ها و افراد غیر از

مانی بان قرارنخواهدگرفت.

  • تغییر و ویرایش اطلاعات شخصی کاربران

شما می توانید کلیه اطلاعات شخصی خود را در بخش مربوط به حساب کاربری تغییر داده و ویرایش کنید. این اطلاعات شامل کلیه اطلاعاتی است که شما در سایت وارد کرده اید.

  • مقررات عمومی:

در صورتی که شخص یا اشخاصی به هر نحو ممکن از حساب کاربری مانی بان سوء استفاده نمایند یا با ایجاد تراکنش های دروغین به هر روشی جز روش معمول در صدد جذب منافع برای خود و دیگران باشد، مانی بان به لحاظ حقوقی این امکان را دارد که وی را از تمامی حقوق خود در مانی بان معلق و محروم نماید.